HEY ÇOCUKLAR NEDİR BU ARKEOLOJİ?

0
555

Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen eskinin bilimidir. Arkeoloji Bilimi Eskiçağ insanlarının nerede ve nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, ne giydikleri, neye inandıkları gibi sorulara cevap arar.

Arkeolog Kimdir ?

Eski çağlarda insanlar tarafından yapılmış toprak üstünde, toprak altında veya su altında bulunan, gözle görülen, elle tutulan her eseri dikkatle ve titizlikle ortaya çıkaran, bunları inceleyen, açıklayan ve yorumlayan ve bu doğrultuda eski insanların nasıl yaşadığını bilen arkeoloji bilimi uzmandır.

Arkeolojik Kazı Nasıl Yapılır ?

Eserler özel yöntemler ve kayıt teknikleri kullanılarak toprak altından çıkarılır.

Kazıda bulunan eserler kayıtlara geçer. Eserler onarılarak korunur.

Tarihi eserler müzelerde herkesin görmesi için sergilenir

Arkeologlar sadece toprak altındaki eserleri değil aynı zamanda su altındaki eserleri de kazı yaparak açığıa çıkarırlar.

Arkeolojinin Bölümleri

Prehistorya Arkeolojisi: İnsanlığın ortaya çıkışı ve metal alet kullanımı arasındaki dönemi inceler.

Protohistorya Arkeolojisi: Metal alet kullanımı ve yazıyı kullanmayı bilmeyen bütün dönemleri inceler.

Tarihsel Arkeoloji: Yazıyı kullanan uygarlıklarla ilgilenir. Kendi içinde bölümleri vardır:

Klasik Arkeoloji: Antik Yunan ve Roma kültürlerini inceler.

Kıtasal Arkeoloji: Asya, Amerika, Afrika gibi bölgelerin     arkeolojisini inceler ve bu da kendi içinde alt bölümlere ayrılır.

1.Arkeoloji Bilimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır

2.Arkeolojinin bir bilim olarak doğuşu Rönesans’la birlikte olmuştur.  Arkeolojiyi bu duruma getiren iki önemli isim vardır. Bunlar; Fransız Caylus ve Alman Winckelmann’dır.

3.Arkeolojinin bilimsel anlamda sistematik çalışmasının temellerini ise Alman bilimci Müller ortaya koymuştur. Müller’e göre eserler yapıldıkları çağa, kullanıldıkları amaca, yapıldıkları yere göre gruplara ayrılmalı; ayrıca cinslerine göre yani heykel , kabartma, resim, seramik, sikke ve mimarlık olarak alt gruplara bölünmeliydi.

4.Napolyon’un Mısır seferine katılan Champolion 1822 yılında Mısır hiyeroglif yazısını çözdü. 1846’da Rawlinson, Mezopotamya çivi yazısını çözdü. Bu keşifler ile birlikte Arkeoloji bilimi hızla gelişmeye başladı.

Türkiye’de Arkeoloji biliminin başlangıcı ise Osman Hamdi Bey ile birlikte olmuştur.  Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeoloğu olarak kabul edilir. Lübnan Sayda’da ki Kral Mezarlığı kazıları sırasında dünyaca ünlü İskender Lahiti’ini Arkeoloji bilim dünyasına kazandırmıştır.  Osman Hamdi Bey aynı zamanda Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kurmuş, 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına sokmuştur.

CEVAP VER